Chuyên cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng! Xem nhà xưởng hãy gọi 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng Gọi ngay là có liền! 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng - Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cho thuê nhà xưởng nhanh chóng! - Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh - Đủ loại diện tích – Diện tích nhà xưởng đa dạng Chuyên cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 .Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng! Xem nhà xưởng hãy gọi 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2, 4000m2, 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 10000m2, 11000m2, 12000m2, 13000m2, 14000m2, 15000m2, 16000m2, 17000m2, 18000m2, 19000m2, 20000m2, 25000Mm2, 30000m2, 40000m2, 50000m2, 60000m2, 70000m2, 80000m2,… Hãy gọi để được tư vấn/thăm quan miễn phí 0933 018 467 – 0978 787 009 Chuyên viên tư vấn bất động sản, cho thuê nhà xưởng, đất sản xuất kinh doanh SKC, mặt bằng, kho bãi,…Tìm nhà xưởng theo yêu cầu của khách hàng " Trao dịch vụ - Đến thành công" Xem nhà xưởng liên hệ: 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng https://sites.google.com/site/nhaxuongtanuyencom/ Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 1 Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 2 Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3 Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4 Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5 Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6 cho thuê nhà xưởng tại Thuận An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7 cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8 cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 9 cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10 cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 11 cho thuê nhà xưởng tại dĩ An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 12 cho thuê nhà xưởng tại bến cát 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 13 cho thuê nhà xưởng tại bến cát, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17 Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18 Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 19 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 20 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 21 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 22 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 23 cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 24 cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 25 cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 26 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 27 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 28 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 29 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 30 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 31 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 32 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 33 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 34 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 35 cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 36 cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 37 cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 38 https://sites.google.com/site/nhaxuongtanuyencom/ https://sites.google.com/site/nhaxuongtanuyencom/ https://sites.google.com/site/nhaxuongtanuyencom/ https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/ Nguyễn Mạnh Dũng vandung8210@gmail.com
Người rao: Nguyễn Mạnh Dũng
Email liên hệ: vandung8210@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Nội dung rao: Chuyên cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng! Xem nhà xưởng hãy gọi 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng Gọi ngay là có liền! 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng - Mới – đẹp – giá rẻ - đường rộng – cho thuê nhà xưởng nhanh chóng! - Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh - Đủ loại diện tích – Diện tích nhà xưởng đa dạng Chuyên cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 .Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng! Xem nhà xưởng hãy gọi 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2, 4000m2, 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 10000m2, 11000m2, 12000m2, 13000m2, 14000m2, 15000m2, 16000m2, 17000m2, 18000m2, 19000m2, 20000m2, 25000Mm2, 30000m2, 40000m2, 50000m2, 60000m2, 70000m2, 80000m2,… Hãy gọi để được tư vấn/thăm quan miễn phí 0933 018 467 – 0978 787 009 Chuyên viên tư vấn bất động sản, cho thuê nhà xưởng, đất sản xuất kinh doanh SKC, mặt bằng, kho bãi,…Tìm nhà xưởng theo yêu cầu của khách hàng " Trao dịch vụ - Đến thành công" Xem nhà xưởng liên hệ: 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng https://sites.google.com/site/nhaxuongtanuyencom/ Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 1 Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 2 Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3 Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4 Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5 Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6 cho thuê nhà xưởng tại Thuận An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7 cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8 cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 9 cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10 cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 11 cho thuê nhà xưởng tại dĩ An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 12 cho thuê nhà xưởng tại bến cát 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 13 cho thuê nhà xưởng tại bến cát, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17 Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18 Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 19 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 20 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 21 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 22 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 23 cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 24 cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 25 cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 26 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 27 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 28 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 29 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 30 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 31 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 32 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 33 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 34 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 35 cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 36 cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 37 cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 38 https://sites.google.com/site/nhaxuongtanuyencom/ https://sites.google.com/site/nhaxuongtanuyencom/ https://sites.google.com/site/nhaxuongtanuyencom/ https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/
STT Lời rao      Thời gian      Đã bán     
1 Bán Nhà Ngay Trung Tâm Hành Chính Bến Cát Bình Dương 04:37:23 09/06/2021 Chưa bán
2 Chính Chủ Cần Ra 1 Căn Nhà Phố Giá Rẻ Tại Thị Xã Bến Cát Bình Dương. 04:22:59 09/06/2021 Chưa bán
3 Xin chia sẻ với mọi người cơ hội sở hữu nhà ở tại Bình Dương. Hỗ trợ trả góp chỉ 8tr/tháng. 06:43:46 08/06/2021 Chưa bán
4 Còn 2 Căn Nhà Phố Giá 570 Triệu tại Thị Xã Bến Cát Bình Dương. 06:29:54 08/06/2021 Chưa bán
5 BÁN NHÀ TRẢ GÓP CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP 14:25:40 07/06/2021 Chưa bán
6 Nhà Phố Tân Uyên , Mặt Tiền Đường 22m , SHR Sang Tên Trong Ngày 10:16:02 07/04/2021 Chưa bán
7 Bán nhà trọ chính chủ SHR 97m2/3 tỷ 050 tại KCN Đồng An 06:36:19 08/10/2020 Chưa bán
8 Chia Sẻ Kiến Thức Cho Khách Hàng Muốn Đầu Tư Bất Động Sản 06:56:16 06/08/2020 Chưa bán
9 07:03:13 02/07/2020 Chưa bán
10 BÁN NHÀ DĨ AN - BÌNH DƯƠNG 02:31:49 29/06/2020 Chưa bán
11 CẦN BÁN GẤP ĐẤT NỀN KHU VỰC AN BÌNH , DĨ AN 01:38:32 17/06/2020 Chưa bán
12 [Hàng Hiếm] Đất Sát KCN BECAMEX Diện Tích 1 Ha Có Sổ, Chính Chủ Nhanh Tay Đầu Tư. 02:17:19 06/06/2020 Chưa bán
13 Bán căn hộ Lái Thiêu, 2 pn, trả trước 400 triệu, sở hữu, còn lại vay.0708831454 07:09:59 01/06/2020 Chưa bán
14 Bán nhà Dĩ An, Bình Dương 01:59:30 20/05/2020 Chưa bán
15 Bán Đất Sổ Đỏ Riêng 1063m2 Có Nhà Tại Bàu Bàng, Bình Dương Giá Rẻ Gần Đường Nhựa 01:13:20 20/05/2020 Chưa bán
16 Nhà SHR 60m2 Dĩ An, Bình Dương xây 3 tầng gần Vincom 18:25:02 27/04/2020 Chưa bán
17 Bán Nhà quốc lộ 1K Dĩ An Bình Dương 90m2, 3pn, Sân xe hơi – 3,3 tỷ 10:29:59 15/04/2020 Chưa bán
18 Bán nhà dĩ an chính chủ khu nhà ở thương mại phú hồng thịnh 6,9.10 07:36:12 08/04/2020 Chưa bán
19 CẦN BÁN NHÀ NGÃ 3 ÔNG XÃ DĨ AN DT 74M, NHÀ 1 TRỆT, 1LẦU ĐÚC 15:06:16 01/04/2020 Chưa bán
20 Nhà Đẹp 3 Tầng 4,5×13,5m, Nhà 3 tầng Hoàn Thiện và Nội Thất 08:27:16 13/03/2020 Chưa bán
21 Bán nhà “5x20m” Quốc lộ 1K, thành phố Dĩ An 08:25:30 13/03/2020 Chưa bán
22 Chính chủ bán căn nhà đẹp đường Lê Hồng Phong gần ngã tư Chiêu Liêu 08:23:15 13/03/2020 Chưa bán
23 Biệt Thự mini 8x12m “Thiết Kế đẹp Hiện Đại 08:22:30 13/03/2020 Chưa bán
24 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17 18:06:25 05/03/2020 Chưa bán
25 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16 18:06:06 05/03/2020 Chưa bán
26 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15 18:05:46 05/03/2020 Chưa bán
27 cho thuê nhà xưởng tại bến cát, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14 18:05:27 05/03/2020 Chưa bán
28 cho thuê nhà xưởng tại bến cát 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 13 18:05:07 05/03/2020 Chưa bán
29 cho thuê nhà xưởng tại dĩ An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 12 18:04:43 05/03/2020 Chưa bán
30 cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 11 18:04:24 05/03/2020 Chưa bán