STT Lời rao      Thời gian      Đã bán     
1 ĐẤT THÀNH PHỐ - GÍA NÔNG THÔN! 01:25:24 12/08/2019 Chưa bán
2 Mở bán 100 lô đất đẹp nhất khu đô thị Đồng Cửa- Lục Nam, Bắc Giang 08:51:40 04/08/2018 Chưa bán
3 MỞ BÁN KI ỐT CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN YÊN DŨNG 02:59:07 09/07/2018 Chưa bán
4 Cơ hội cuối cùng sở hữu 20 lô đất đẹp nhất khu đô thị 379 Tân Mỹ, TP Bắc Giang 05:05:42 23/06/2018 Chưa bán
5 Bán đất Khu UBND xã Song Khê, thành phố Bắc Giang 08:22:24 22/06/2018 Chưa bán
6 Cơ hội cuối cùng sở hữu 20 lô đất đẹp nhất khu đô thị 379 Tân Mỹ, TP Bắc Giang 02:36:44 21/06/2018 Chưa bán
7 Cơ hội cuối cùng sở hữu 20 lô đất đẹp nhất khu đô thị 379 Tân Mỹ, TP Bắc Giang 02:06:52 20/06/2018 Chưa bán
8 Cơ hội cuối cùng sở hữu 20 lô đất đẹp nhất khu đô thị 379 Tân Mỹ, TP Bắc Giang 08:15:41 19/06/2018 Chưa bán
9 Bán đất đẹp đường quốc lộ 37, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang 03:54:32 12/06/2018 Chưa bán
10 Bán đất nền dự án Diamond City tại Sông Công Thái Nguyên (Mặt đường QL3) 08:23:49 23/05/2018 Chưa bán
11 Mở bán Đất dịch vụ Lac Phú 07:40:49 23/05/2018 Chưa bán
12 Mở bán đất dịch vụ - Đô thị Lạc Phú 07:33:30 23/05/2018 Chưa bán
13 Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ 02:19:34 16/05/2018 Chưa bán
14 Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ 02:49:50 15/05/2018 Chưa bán
15 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 04:19:37 14/05/2018 Chưa bán
16 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 07:33:47 13/05/2018 Chưa bán
17 Đất dịch vụ - KĐT Lạc Phú 08:20:09 11/05/2018 Chưa bán
18 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 07:24:52 11/05/2018 Chưa bán
19 Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ 02:35:34 11/05/2018 Chưa bán
20 Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ 08:26:51 10/05/2018 Chưa bán
21 Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ 08:14:58 10/05/2018 Chưa bán
22 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 07:58:29 10/05/2018 Chưa bán
23 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 05:36:48 08/05/2018 Chưa bán
24 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 05:12:30 07/05/2018 Chưa bán
25 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 12:16:55 06/05/2018 Chưa bán
26 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 12:08:07 06/05/2018 Chưa bán
27 Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ 06:48:38 05/05/2018 Chưa bán
28 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 05:51:27 05/05/2018 Chưa bán
29 MỞ BÁN 50 lô đất Khu đô thị mới 379 Tân Mỹ 10:16:56 04/05/2018 Chưa bán
30 Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ 06:23:08 04/05/2018 Chưa bán