Đăng ký thành viên

- Thật dễ dàng khi đăng ký thành viên, chỉ cần nhập đầy đủ vào biểu mẫu bên dưới và nhấp nút Đăng Ký thì ngay lập tức bạn đã trở thành một thành viên và có thể đăng tin miễn phí.
- Mỗi thành viên có thể đăng không giới hạn tin nhưng nội dung tin đăng vi phạm nội quy gây ảnh hưởng đến hoạt động website sẽ bị hủy mà không cần hỏi trước ý kiến của người đăng.
- Đăng hình mô tả không giới hạn về số lượng nhưng hình ảnh đăng tải không truyền tải nội dung sexy, đồi trụy làm ảnh hưởng tới website.
Bao gồm họ, tên lót và tên riêng.
Ví dụ: Nguyễn Văn A
Bao gồm các ký tự: a-z, A-Z và số 0-9.
Ví dụ: nguyenvana2010
Trên 6 ký tự nhé bạn!

Chú ý:
          - Nhập đầy đủ thông tin không nên bỏ trống.
          - Ngay sau khi đăng ký là bạn có thể sử dụng tài khoản mà không cần phải đợi kiểm duyệt từ ban quản trị.